REFERENDUM-INITIATIEF : STOP DE VERKOOP VAN DE AMSTERDAMSE HAVEN

 

 

De Raad heeft eind november 2012 ingestemd met een voorstel van om de Amsterdamse Haven te verzelfstandigen, met de bedoeling hier (aan-)delen van te verkopen. De kale verkoopprijs is 150 miljoen voor 2650 hectare (6 euro/m2), en men geeft de erfpachtcanon van 267 miljoen (50 jaar) ook nog gratis mee, het wordt dus een bedrijf met een boekwaarde van 417 miljoen euro. De NV Havenbedrijf Amsterdam, die men beoogt, wordt dan niet meer direct door B&W of de raad aangestuurd, maar via een Raad van Bestuur en een directie met Balkenende-niveau salarissen (er zijn 500 werknemers en de OR is tegen de verzelfstandiging). Die NV is dan vrij om het hele havengebied te exploiteren, stukken van de haven te verkopen, maar ook b.v. nog meer gevaarlijke kerosinetanks neer te (laten) zetten, en meer op winst dan op milieu en werkgelegenheid te mikken. De gemeente loopt grote risico's, mede omdat aan deze verkoop geen accountantsrapport over de waarde en een boekenonderzoek ten grondslag ligt. Deze verzelfstandiging cq verkoop is een zeer drastisch besluit, waar de burgers buiten werden gehouden. Daarom moet er een referendum komen, door dit formulier in te vullen kunt u helpen, maar zie ookwww.reddehaven.nl

 

 

Handtekening

 

Naam

Adres + postcode

Geboortedatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw handtekening telt uitsluitend mee als u op grond van de Kieswet kiesgerechtigd bent voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Amsterdam

 

U kunt dit formulier (met postzegel) of een kopie opsturen naar Weesperstraat 180, 1018 DN Amsterdam of in de brievenbus van het stadhuis, Amstel 1 stoppen, maar of stadsdeelkantoor t.a.v. Referendumcommissie B&W, tav M. vd Vlies, B&W. U mag het kopiŽren of downloaden van www.reddehaven.nl/formulier.htm en verspreiden. Vul het wel correct en helemaal in, anders is het niet geldig. Er is ook via www.reddehaven.nl een mogelijkheid voor elektronisch meedoen.