The Great Global Warming Swindle
“Het antwoord op Al Gore’s Inconvenient Truth”
2 november op DVD

 

Klimaatverandering: je kunt tegenwoordig geen krant meer lezen of TV programma bekijken of er wordt aandacht besteed aan dit fenomeen. “The Inconvenient Truth” van Al Gore heeft een wereldwijde bewustwording van onze invloed op het milieu teweeg gebracht. Maar…zijn wij als mensheid nu wel écht schuldig aan klimaatverandering?

Volgens het IPCC (het klimaatpanel van de VN) is de mens schuldig aan de klimaatverandering. Wereldwijd wordt deze conclusie door regeringen en andere milieubeleidsmakers overgenomen en worden geld en middelen vrij gemaakt voor initiatieven die passen bij deze visie. Hoewel er in de media nauwelijks tegengeluiden zijn te bespeuren, keert een steeds grotere groep wetenschappers zich nu publiekelijk tegen de conclusies van IPCC. Deze tegenstanders hebben,
onder leiding van de Britse documentairemaker Martin Durkin,
een spraakmakende en verbijsterende documentaire ontwikkeld,
“The Great Global Warming Swindle”. In deze documentaire weerleggen zij feiten die de theorie van Al Gore onderbouwen en tonen zij hun visie op de klimaatverandering.

 

“The Great Global Warming Swindle” is een anderhalf uur durende documentaire waarin een tegenbeeld over de klimaatverandering wordt geschetst door vele vooraanstaande wetenschappers. Niet de Co2 uitstoot staat daarbij centraal, maar de rol van de zon. Na uitzending op het Britse Channel 4 waren de reacties van de pers overweldigend:


Sunday Telegraph: “Nooit eerder is er een zo vernietigend authentiek verslag gemaakt over hoe de hysterie over de opwarming van de aarde los is komen te staan van de werkelijkheid. De buitengewoon professionele film toont het overtuigende bewijs …”.
Mail on Sunday: “Als u zich zorgen maakt over de ijsberen, ga dan naar deze briljante, vernietigende film”. 
CNN: “Een absoluut fenomenale documentaire”. 

In een speciale uitzending van KRO Reporter in juli jl. is naast de uitzending van de documentaire tijdens de week van het klimaat, een paneldiscussie uitgezonden van zowel voor- als tegenstanders van “The Great Global Warming Swindle”. Deze 40 minuten durende uitzending van KRO Reporter, die de Nederlandse kijk geeft op het probleem, is als extra opgenomen op de DVD.

 

“The Great Global Warming Swindle” is de meest explosieve film van het jaar, die een ander beeld geeft van de voor waarheid aangenomen theorie over klimaatverandering. Een belangrijk tegenlicht met uitkomsten die u zullen verbijsteren!

 

Voor meer informatie over de wetenschap achter deze film: www.greatglobalwarmingswindle.com