Virtual Reality: een overzicht

Virtual Reality Dit artikel heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar heeft meer tot doel als startpunt te fungeren voor mensen die geïnteresseerd zijn in Virtual Reality (VR), en zich eens willen oriënteren op het WWW.
Virtual Reality - An immersive, interactive simulation of realistic or imaginary environments. (Jaron Lanier)

Dit is niet de enige definitie van VR, Lanier echter was de grondlegger van VR, en veel korter kan de definitie van VR ook al haast niet zijn.
Neem bijvoorbeeld `immersive', vrij vertaald betekent dat `onderdompelende': geldt dat voor alle zintuigen, die voor de volle honderd procent moeten opgaan in de simulatie, of geldt het voor bijvoorbeeld alleen het zicht en het gehoor wanneer dat de enige zintuigen zijn die gebruikt worden bij een simulatie?
Wie VPRO's Beeldstorm heeft gevolgd in september (zie ook artikel UNIX-info) heeft Lanier nog even in beeld kunnen zien, via videoconferencing werd hij geïnterviewd. Op het moment is hij bezig met een VR-systeem, dat chirurgen de mogelijkheid moet bieden operaties te verrichten op grote afstand. Dit met de nodige voordelen en risico's...

Maar ook wij 'ollanders kunnen er wat van, in Delft wordt ook driftig onderzoek gedaan naar VR en de mogelijkheden ervan. Een overzicht van de verschillende onderzoeken vindt u hier.

Maar ook zelf kunt u een beetje experimenteren met VR, u kunt software downloaden voor PC, Mac en enkele andere systemen. Het zijn 3D-demo's die geen speciale hardware vereisen.

Interessante nieuwsgroepen m.b.t. Virtual Reality/Worlds/Environments:

`Cyber'-nieuwsgroepen: Interessante URL's:
Michel Weenink (weenink@psych.kun.nl)

191194-mw