Literatuur over VR

Literatuur en software

Over Virtual Reality zijn al wel veel artikelen geschreven en lezingen gegeven, maar veel echte boeken zijn er - in het Nederlands - nog niet over, Addison Wesley heeft nu wat vertalingen uitgebracht.
Het is leuk om te melden dat dit boek in 1990 wereldwijd het eerste was sinds Myron Krueger's Artificial Reality uit 1983. We noemen hieronder wel een aantal werken, waarnaar verwezen wordt en waarin zaken die zijdelings met VR te maken hebben worden beschreven. De artikelen die we hier noemen, zijn soms alleen in elektronische vorm beschikbaar, ze staan op Elektronische Databanken. In een aantal gevallen is er een speciale uitgave van een blad gewijd aan Virtual Reality en Cyberspace, zoals het zomernummer 1990 van Mondo 2000, waaruit we ruim putten, en een special van de Whole Earth Review en het decembernummer 1989 van Electric Word. Ook in Time, Business Week, Actuel en vrijwel alle grote bladen wordt er over VR, Cyberspace en Cybersex geschreven, al is dat vaak herkauwde informatie. Verder zijn in bladen als Computer-Info, Ego 2000 en UNIX Info in bijna ieder nummer artikelen geplaatst over VR, waaruit voor dit boek weer is geput.

Auteurs

Er zijn ondertussen in het Engels een flink aantal boeken over VR geschreven. Ook zijn er veel conferenties met bijbehorende literatuur en catalogi van bijvoorbeeld Ars Electronica '90 in Linz en de Imagina-tentoonstellingen in Monte Carlo.

Er zijn een aantal schrijvers, die zich met name op het Cyberspace-gebied begeven. Om te beginnen zijn dat de SciFi-auteurs als Bill Gibson en Bruce Sterling. Tim Leary schrijft erover, maar het zijn met name Howard Rheingold en John Barlow die in de diverse Amerikaanse bladen het best geinformeerd blijken. Howard Rheingold is de editor van de Whole Earth Review en heeft een Cyberspace-nieuwsbrief. John is de mede-auteur van dit boek.
Dr. William Bricken is een van de wetenschappers (Universiteit van Washington) die zich met VR bezighoudt. Myron W. Krueger schreef in 1974 al het boek `Artificial Reality', dat pas later werd uitgegeven. We hebben in dit boek bijdragen van de belangrijkste schrijvers uit de begintijd opgenomen.


Tijdschriften

Er zijn een aantal bladen en nieuwsbrieven die speciaal over VR gaan.
 • VR News van Mike Bevan, POB 2515, London, N4 4JW, Engeland, 081-2921498
 • CyberEdge Journal van Ben Delaney, USA, fax 415-3890251 of 415-3313643
 • PC-VR magazine, USA, fax 307-7427675
 • Virtual Reality News uit de VS, 313-4880330
 • Nieuwsbrief over Cyberspace van H. Rheingold
 • Presence is een MIT-tijdschrift met een academische inslag, fax 617-2586779
 • Virtual World Builder is een catalogus met VR-produkten van Spectrum Dynamics uit Houston, fax 713-6583889

  Boeken

  Over VR
 • Artificial Reality door Myron Krueger, Addisson-Wesley 1983
 • Artificial Reality II door Myron Krueger, Addisson-Wesley 1991
 • Digitale Traume/ Virtuelle Welten, Ars Electronica '90 Catalogus, Linz, LandesVerlag
 • Virtual Reality, Travel in Cyberspace door Howard Rheingold, Summit Books/Simon & Schuster 1991
 • Computers as Theatre door Brenda Laurel, Addisson-Wesley 1991
 • Glimpses from Heaven, Barry Newman, 1992
 • Cyberspace-Ausfluge in virtuelle Wirklichkeiten door M. Waffender, Rowolt Verlag 1991
 • Boek voor de instabiele media door V2 uit Den Bosch, 1991
 • Media Lab door Steward Brand {bml vrboek7.pcx}
 • Silicon Mirage, Art & Science of VR door Steve Austakalnis & David Blatner, Peachpit Press 1992, ISBN 0-938151-82-7
 • VR: Through the new looking glass door Ken Pimentel en Kevin Texeira, Intel Books 1993
 • The Science of VR and Virtual Environments, Kalawski, Addison-Wesley 1993
 • Virtual Reality Systems, Earnshaw, gigante en Jones, Academic Press 1993
 • Virtual Reality Primer, L.C. Larijani, McGraw-Hill 1994, ISBN 0-07-036416-8
 • Adventures in VR (met disk), uitgeverij Que 1994

  Over de werkelijkheid en media

 • Mens en media door Marshall McLuhan, McGraw Hill NY 1964
 • Concepts and Theories of Human Development door R. Lerner, Addison-Wesley 1976 {bml vrboek9.pcx}
 • Geometry, relativity and the fourth dimension door Rudy Rucker, Dover 1977
 • G”del, Escher, Bach door D. Hofstadter, 1979
 • Wholeness and the implicate order door David Bohm, Routledge 1980
 • Infinity and the Mind door Rudy Rucker, Bantam
 • Travels in Hyperreality door Umberto Eco, 1983
 • The second self door Sherry Turkle, Simon & Schuster 1984
 • Quantum Reality door Nick Herbert, Anchor/DD 1985
 • Megabrain door Michael Hutchison, Ballantine 1986
 • ABC: The alphabetization of the popular mind door Ivan Illich, North Point press 1988
 • Mind Children door Hans P. Moravec, Harvard Press 1988
 • Coming to our senses door Morris Berman, Simon & Schuster 1989
 • Virus! door Allan Lundell, Contemporary Books 1989
 • John Lilly, so far, Jeremy Tarcher Inc., 1990
 • Anatomy of Sex and Power door Michael Hutchison, W. Morrow 1990
 • The Emperor's New Mind door Roger Penrose, Vintage 1990
 • Human Computer Interaction: Preece/Keller, Prentice Hall 1990
 • Hyperdocuments door James Martin, Prentice Hall 1990
 • Bilwet Media-Archief, uitgeverij Ravijn 1992 {bml vrboek11.pcx}

  Artikelen

 • Simulation door Jean Baudrillard (Semiotexte 1983)
 • Alpha Brain Waves and Biofeedback training (M. Waite/Popular Electronics 1973)
 • Through the Looking Glass door John Walker in AutoDesk-memo, september 1988
 • 2001 Computer living inside your PC door A. Kay in Discover, november 1988
 • What is Artificial Reality? in de New York Times, 10 april 1989
 • Cyberspace door J. Marshall in Electric Word, december 1989
 • Extensions of reality door Todd Lundgren in Mondo 2000, september 1989 {bml vrboek12.pcx}
 • Radio Shack meets Star Trek door N. Herbert in Mondo 2000, september 1989
 • High Tech High Life in Mondo 2000, september 1989
 • Quark of the Decade door T. Leary in Mondo 2000, september 1989
 • Travels in VR door H. Rheingold in Whole Earth Review, summer 1990
 • VR en Electronic Highs door Terence McKenna in Magical Blend, april 1990
 • AR: Past and Future door Myron Kruger in Multimedia Journal, augustus 1990
 • C 1999 door Dr. W. Bricken in Mondo 2000, juni 1990
 • Being in Nothingness door J. Barlow in Microtimes en Mondo 2000, juni 1990
 • Inside Virtual Reality door J. Wolff op Echo net., 24 juni 1990
 • Virtual Reality door F. Hayes in Unix World, augustus 1990
 • The marvels of VR in Fortune, 3 juni 1991
 • Virtual Interface Technology door Bricken & Furness, notes Siggraph 1991
 • Implementation of Immersive Virtual Environments door S. Bryson, notes Siggraph 1992
 • VR: Tools to amplify the mind, Cover Story in Business Week, 5 oktober 1992
 • Virtual Reality as a tool for office design door W. Bauer, proc HCI Int. 1993, Orlando
 • War is Virtual Hell door Bruce Sterling in Wired, nr.1 1993

  CD-ROM's

  Verder zijn er een aantal CD-ROM's verschenen met software om zelf te experimenteren met VR en rendering op de PC en Mac, waaronder een aantal titels van de Waite Group, Que en Sams.
  -macro