VR als Orakel

Het volgende is tamelijk speculatief, maar niet onmogelijk, de computer is wel voor vreemdere dingen gebruikt. Tekst kan veel meer informatie bevatten dan de letterlijke betekenis van de woorden, denk maar aan gedichten, maar ook aan de woorden van een orakel. Wie op de juiste manier de I-Ching raadpleegt, krijgt middels ogenschijnlijk toevallig aangewezen verzen toch zinvolle adviezen. Het geheim achter de I-Ching heeft velen geinspireerd, waaronder C.G. Jung. maar een echte verklaring is nooit gevonden. Het lijkt erop, of dat boek een verbinding legt tussen de realiteit zoals we normaal ervaren en diepere lagen van ons onderbewuste of collectief onderbewuste. Misschien kunnen we ook de computer en de Virtual Reality op een dergelijke manier gebruiken, en daar een link naar het on(der)bewuste mee maken.

Quantum-coprocessor; Deus ex Machina

Wanneer we spreken over de macht van de geest over de materie, wordt vaak verwezen naar lepelbuigers en telekinese. Er zijn geleerden die het aannemelijk achten dat als er al beinvloeding plaatsvindt, die moet liggen op het quantum-niveau, dus het hele kleine. (Zie ook het hoofdstuk over de filosofie van de ervaring en de realiteit.) Die door (ons) bewustzijn bereikte veranderingen kunnen zich wel weer vertalen naar veel grotere gevolgen in de merkbare wereld, maar de basis van mind-over-matter zou in het hele kleine moeten liggen. De computer biedt theoretisch de mogelijkheid om de mind-matter relatie te onderzoeken, namelijk door het systeem gevoelig te maken voor onze `hersengolven'.

De gewone random-generators in een computer zijn daarvoor niet echt geschikt, dat zijn feitelijk vastliggende tijdreeksen op een te hoog niveau. Ze worden in software gerealiseerd. We willen iets dat variabel is op een zo laag mogelijk niveau, zo dicht mogelijk bij de minimale quantum-energie niveaus zoals die bijvoorbeeld uit thermische ruis naar voren komen. Quantum-fysicus en schrijver Nick Herbert heeft samen met Saul-Paul Sirag al in de zeventiger jaren elektronische experimenten gedaan met de koppeling van quantum-processen (isotopen verval) aan een `meta-tekstgenerator', die dan woorden en stukken tekst aan elkaar plakte. Hij maakte ook een `quantum metaphone', een random spraak-generator, en experimenteerde daarmee met waarzeggers, mediums en op seances, maar wist nooit boodschappen uit andere sferen op te vangen.
Een modernere oplossing, en een die gericht is op het bewustzijn van de directe gebruiker, is haalbaar, indien we gebruik maken van chips die naar gewone maatstaven gezien instabiel zijn en daarom normaal afgekeurd worden. Die zijn dan mogelijk wel bruikbaar als random generators, hun gedrag is onvoorspelbaar, de geleiding van elektriciteit door de halfgeleider is echt toevallig, maar misschien zijn dit de beste `bewustzijn-gevoelige' sensors. Daartoe moeten dus speciale chips gebruikt worden, die ik dan maar de quantum-coprocessor noem en natuurlijk software die daar iets aan heeft. Als experiment zou men daarvoor afkeurchips kunnen gebruiken, misschien zijn ze ook wel speciaal te maken. Hier moeten we opmerken dat Nick Herbert zelfs thermoruis niet quantum-sensitief genoeg acht, en zelf een iets andere `Eccles-gate' voorstelt, maar verder het hier ontwikkelde idee graag uitgewerkt zou zien. Met software, die de keuze uit beschikbare informatie, associaties en verwerking dan af laat hangen van die chip, kunnen we dan een systeem maken dat relatief gevoelig is voor wat onze geest kan doen op het allerkleinste energie (quantum-)niveau.

Terugkomend op de I-Ching, dat is in feite een quantum-coprocessor avant-la-lettre, werkend volgens een nog onbegrepen principe. Wanneer we de keuze van de I-Ching verzen nu al met een computer kunnen doen, en volgens velen werkt dat net zo effectief als met chinese muntjes, zouden we soortgelijke applicaties kunnen maken om een beter contact te krijgen met `alternate realities', in of buiten onszelf. In VR zouden we een soort `Deus ex Machina' kunnen maken, die af en toe het heft in handen neemt, mogelijk reagerend op signalen uit ons diepe onderbewuste.


BP-081294