Cybersex, telesex, dildonics en verder

We kunnen er niet aan voorbij gaan, dat VR een sexy medium is. Het trekt de aandacht, brengt de hoofden op hol en is een uiterst vruchtbare voedingsbodem voor creatieve energie. Op ieder VR-congres is er echter wel iemand, die wat specifieker vragen stelt over het gebruik voor erotische, seksuele en verdergaande doelen. Alsof de leukste kant van VR de beschikbaarheid van oneindige aantallen ontklede dames (of heren) in multipolygoon-uitvoering zou zijn. Natuurlijk is er ook bij Jaron Lanier's RB2 wel een sexuele bijgedachte, maar VR zou toch meer moeten zijn dan een heel duur masturbatorium of zoals de Belgen het waarschijnlijk gaan noemen, een Rukkodrome. Het is ook vreemd dat de connec tie tussen sex en de computer nog zo onderontwikkeld is, het begrip `dildonics' werd al in 1984 gebruikt door Ted Nelson> en is de toepassing van geavanceerde elektronica voor stimula tie.
Wat er op dit gebied nu te koop is, kunnen we bepaald primi tief noemen, van terugkoppeling is geen sprake en multimediale erotische belevenissen bestaan alleen nog maar op papier. Af en toe is er een plan om bijvoorbeeld bars of disco's met een wat geavanceerder multimediasysteem dan de gebruikelijke light-shows en video's uit te rusten. Zo was er het `Wunderbar'-project in San Francisco, een futuristische club met allerlei geintegreerde computer-, telecommunicatie- en video-appara tuur, maar dat kwam niet verder dan een `business-plan'. Wel zijn in trendy clubs en discotheken en op raves en house- parties tegenwoordig thema's als Cyberspace al min of meer ingeburgerd, men verkoopt er `smart drinks' en roept met veel techniek en videoprojectie een futuristische `Tecno'- of `New- Edge'-sfeer op. Dat samengaan van moderne techniek en de New- Age gedachten uit de zestiger jaren is tamelijk opvallend.

Voor echte sex is VR (nog) niet echt geschikt, de techniek van de tactiele sensaties is nog te primitief, het kan niet veel meer dan een soort video-peepshow zijn. Afgezien van de tech niek zijn we ook nog niet voldoende gewend aan het medium, de beleving is afstandelijk en zoals John zegt: `It's like having your everything amputated'.
Bovendien wandel je nog te snel dwars door je partner heen. Maar wie weet, het woord `Datacondoom' is al gevallen, we hebben al last genoeg van computervirussen, dit zou de manier kunnen zijn om de computer-hackers een relatie te laten aanknopen. VR wordt wel gezien als de ultieme pornografische ervaring, de `feelie', we zien wel. OK, Cybers ex is natuurlijk een mogelijkheid, en misschien ook commer cieel gezien een van de eerste die er echt gaat komen. Het echte belangrijke punt hiervan is dat VR een nieuw `contactme dium' is, en dat we de dimensies daarvan nog zullen moeten uitvinden. Oliver Stone maakte in zijn futuristische televi sieserie Wild Palms de holografische VR al tot het supermedium in het jaar 2007, maar wat het echt gaat worden moeten we afwachten.


BP-081294