Virtual Reality UPdate februari '94

De overdreven hype rond Virtual Reality werkt voor bedrijven die serieuze toepassingen ontwikkelen eerder remmend dan stimulerend. In de praktijk blijkt de VR minder indrukwekkend dan men op basis van alle media-coverage verwacht en het is voor bedrijven in deze sector dan ook relatief moeilijk om bijvoorbeeld investeerders te vinden. Die denken al snel dat de research achterloopt. Op basis van TV-uitzendingen en tijdschriftar tikelen heeft men zich een beeld gevormd van Virtual Reality dat niet aansluit bij wat er nu en in de naaste toekomst mogelijk is.

In december en januari 94 waren er op erg veel plaatsen VR-evenementen. In ons land was er in Rotterdam een Studium Generale bijeenkomst, in Wenen was er een IDG-conferentie, in Londen de VR-USER show en ook in New York en Los Angeles waren er VR-congressen. We waren in Londen om te zien in hoeverre men op gebieden als architec tuur, chemie en CAD/CAM nu gevorderd is met commerci<137>le VR. Engeland, met bedrijven als Dimension en Division, is op dat gebied tamelijk actief, maar in Londen bleek dat ook het Eindhovense Calibre internationaal voor vol wordt aangezien.
Er wordt op het moment het meeste geld verdiend in de `amuse ment'-sector waar bijvoor beeld SEGA grote plannen heeft en er vooral gewerkt wordt aan `rides' in cabines met tot 20 personen. De openingsspreker van de VR-USER conferentie, Bob Jacobson, levert bijvoor beeld met zijn bedrijf Worldesign allerlei plat forms en Virtual Environment Theatres. Verder waren op de toch wel drukke VR-USER show in Londen vooral de bedrijven aanwezig die VR software en hardware leveren voor de serieuze toepassing en; de bedrijven als Virtuality die zich richten op de consumen ten/arcade-markt waren er niet. Overigens blijkt men bij het aanbod voor thuisgebruik terug te schrikken voor VR-helmen etc.; de VR-kit van Sega is voorlopig uitgesteld, mede omdat men niet helemaal zeker is van nadelige effecten bij epilepsie-gevoelige gebruikers.

Het blijkt dat langzamerhand veel grote bedrijven wel wat aan dacht gaan besteden aan VR voor bijvoorbeeld produktontwikkeling en planning. Rolls Royce werkt er al mee voor motorontwerp en British Gaz is een van de pionier-gebruikers van VR. In Engeland begint een echte mini-industrie te ontstaan, met ontwikkelaars en een bescheiden distributie, waarin het Londense Virtual Presence (071-2539699) een duidelijke rol speelt. Er komen ook kleine VR-shops, zoals Virtual S uit Londen (081-3929000), die VR-expertise aanbieden in studi o-formaat. Dat wil zeggen dat men zich als een soort organisatiebureau opstelt, maar ook een eigen multimedia-studio heeft om echte projecten turn-key klaar te maken. Men werkt met Division workstations, PC's en Mac's. Colt VR is een bedrijf dat zich specialiseert in architec tuur-VR, en dat daarmee in het verlengde van AutoCAD.DXF een VR-wereld cre<137>ert waarin men allerlei ontwerp-overwegingen kan beoorde len (0705-451111). Ook Real Time Design uit Newcastle zit erg op de CAD-toer (091-2611966).

Division: Pixel Planes

Dit bedrijf uit Bristol heeft een vrij brede range van VR-produkten voor Silicon Graphics en RS/6000 hardware, waaronder het dVS Virtual Reality Operating Platform, het dVISE World Simulation and Authoring-systeem, helmen, trackers en speciale muizen. Het ProVISION 100 Virtual Reality-systeem is een zwaar EISA PC-systeem dat met speciale graphics-kaarten en software geschikt is gemaakt voor middelzware VR-applicaties. Division heeft ook een speciaal real-time graphics subsysteem (VPX) op basis van low-cost massive parallel graphics processing. Het gaat bij dit soort werk niet alleen om polygoon berekeningen, maar ook het totale aantal pixels dat ververst moet worden is een beper kende factor. Met de Pixel-Planes technology kan men dan 160 miljoen pixels per seconde `renderen', met Z-buffering en MIP-map texturing voor perspectivisch juiste texturing op ruimtelijke objecten. De resultaten, met Gouraud shading, texturing en spectaculaire lichteffecten, geeft foto-realistische 24-bits perspectieven, zowel in mono als in stereo tot 1024 x 768 beeld punten.
Het VPX-board is gebaseerd op het Pixel-Planes 5 (pxpl5)- systeem van de Universiteit van North Carolina, waarin scan-conversie en sharing worden gekoppeld aan pixel memory met een eigen proces sor-allocatie voor de pixel (1 per pixel), zodat gebruik gemaakt kan worden van massive parallel-technieken. Daarvoor gebruikt men een SIMD processing array met 8192 1-bit processors, dat als een hele snelle en diepe virtual frame buffer werkt. Men bereikt op die manier prestaties die vergelijkbaar zijn met die van super computers tegen een fractie van de kosten.

Windows WorldToolKit

Voor het 486/586-platform is Sense8 zich wat duidelijker aan het positioneren; het doet het wat betreft de verkoop en produkten veel beter dan bijvoorbeeld VREAM. De op Windows gebaseerde WorldToolKit maakt vooral het ontwikkelen van werelden gemakke lijker, omdat men eenvoudiger kan communiceren en uitwisselen met andere applicaties via DDE. Zo kan men bijvoorbeeld data uit een spreadsheet gebruiken om de fysieke maten van een virtuele omgeving te bepalen. WorldToolKit is een C library met meer dan 400 function calls om 3D interactieve simulaties te maken. Het is geen 3D modeling-programma, maar juist een be heerstructuur voor 3D-objecten, die bijvoorbeeld met AutoCAD, 3DStudio, Swivel3D en dergelijke gemaakt zijn (wel in .DXF- of .3DS-formaat).

Dimension

Dit is een van de belangrijkste Engelse VR-leveranciers. Dimensi on heeft in Londen voor het eerst haar Superscape VRT3 software gedemonstreerd voor desktop-, projectie-VR en immer sie-toepassingen. Immersie wil zeggen: met een helm en tracker, zodat de gebruiker zich helemaal opgenomen voelt in de VR-omgeving (0734- 810077).

Jack

In CAD-ontwerpen maakt men wel gebruik van standaard-afbeeldingen van menselijke figuren om te zien of de verhoudingen kloppen. Het modeling-pakket Jack van de universiteit van Pennsylvania (via GMS in UK 0606-836093) gaat wat dat betreft NOG WAT VERDER: DIT is een modelfiguur voor VR-omgevingen. Hij kan gebruikt worden om ontwerpen te verkennen en te analyseren waar ergonomische moei lijkheden kunnen optreden. Jack draait op Silicon Graphics workstations.

GO Virtual

Het wordt mode om VR-apparatuur te laten komen op allerlei beurzen, bedrijfsfeesten etc. In Nederland zagen we dat al op de HCC-dagen en de PC-Dumpdagen; VR als vermaak is duidelijk `in'. In Engeland blijkt er nu een organisatie te zijn die zich hele maal heeft ingesteld op het leveren van demo-VR. GO Virtual heeft allerlei apparatuur, en maakt ook speciale presentaties voor bedrijven, produktpresentaties etc.
Inl.: UK 0932-863065, fax 860916.

Boeken

Er zijn intussen heel wat boeken over VR verschenen, vooral in de VS en Engeland. Para mount heeft een hele reeks met o.m. titels van Lida Jacobson en Ron Wodaski. De Waite Group levert boeken in combinatie met CD-ROM's of software, zoals Virtual Reality Creati ons, dat is gebundeld met REND386. Dit soort boeken is vooral bedoeld voor hands-on kennismaking met de techniek. VR-boeken vindt u in ons land bij Computer Collectief, Egosoft en de American Bookstore in Amsterdam.
031294-BP