Virtual Reality Update maart 1994

De schone onwerkelijkheid blijft spannend, maar ook riskant. Het met de computer genereren van andere werelden blijft de gemoede ren bezighouden, maar van een doorbraak is nog geen sprake. Het blijft bij interessante, maar commercieel weinig houtsnijdende ontwikkelingen. Totdat de verwachte televisiebrillen voor consumenten-TV gereed zijn en als springplank kunnen dienen voor breedschalige stereo-TV en VR-toepassingen, zit een echte lancering van deze techniek er nog niet in. Onder zoekers van de diverse laboratoria in de VS laten wel leuke dingen zien, maar hun uitstapjes naar de `echte' markt blijken niet echt aan te slaan, wat dat betreft zitten we nog echt in de pioniersfase waarin de meeste start-ups onderuit gaan.
Silicon Graphics is een van de wat grotere bedrijven die er echt op uit zijn deze markt te ontwik kelen. Men heeft een `Reality Engine' ontwikkeld, die binnen een paar jaar VR-applicaties op algemene workstations en PC's mogelijk moet maken. SGI ziet dit als een produkt dat de verkoop van werkstations moet bevorderen door het aanboren van hele nieuwe applicaties.

VPL exit

Het lijkt erop dat het pioniersbedrijf VPL onderuit gaat of hoogstens als heel kleine speler blijft bestaan. Jaron Lanier is er weg en doet wat hij de laatste jaren voornamelijk deed, namelijk de VR-goeroe uithangen op congressen en seminars. Het bedrijf ging ten onder aan te veel externe activiteiten, te weinig betrouwbare produkten en problemen bij het aantrekken van nieuwe investeerders.

Laser op het oog

Er wordt al een aantal jaren gesproken over een andere beeld techniek, waarbij geen sprake meer is van schermen maar van directe bestraling van de oogbal en het netvlies. Dat zou in theorie heel efficiČnt kunnen werken, je projecteert het beeld als het ware op het oog zelf. Bob Beck schreef hier al in 1990 over en Tom Furness van het HIT Lab (Human Interface Technology Lab, UoW, Seattle) sprak er begin 1991 over. Men heeft er hard aan gewerkt en Joel Kollin van HIT Lab toonde eind oktober op een symposium over Virtual Worlds in Seattle de eerste praktische opstelling. Nog lang niet handig en klein genoeg, maar met behulp van een low-power laser werkt het nu wel echt.
Wie op de hoogte wil blijven van VR-nieuwtjes kan zich voor $ 129 abonneren op CyberEdge Journal, fax USA: 415-3890251.
031294-BP