The Galactic hacker party Amsterdam aug '89

Internationale verbroedering en communicatie

Amsterdam-Paradiso.

Een internationale conferentie over hacken, virus en alternatief gebruik van technologie bracht de top van de alternatieve computercultuur bij elkaar. Discussie vanaf bit-niveau tot de spirituele inspiratie voor de programmeur: in Paradiso vond een uniek en historisch belangrijk evenement plaats, met op de achtergrond de wat griezelige activiteiten van de computerkrakers en virusmakers. Discussies voor en achter de schermen

Begin augustus 89 vond de Galactic Hacker Party plaats. Dat gebeurde tezamen met een congres over het alternatieve gebruik van informatie-technologie, aangeduid als ICATA '89. Hoewel de publieke belangstelling wat tegenviel, bleek men een indrukwekkende collectie hackers en computernerds bij elkaar te hebben gebracht, die het party-aspect van dit evenement ten volle benutten. De ICATA '89, zoals het werd aangeduid (Internationale Conferentie over Alternatieve Technologie Amsterdam) bleek een vruchtbare bodem voor allerlei nieuwe contacten, vriendschappen en hacker-netwerken en leidde onder andere tot de oprichting van de `Silicon Brotherhood', een transatlantisch gezelschap van computer-mystici.

Initiatief van Hack-Tic

Al eerder was Paradiso het toneel van bijeenkomsten van de alternatieve computercultuur, waarvan de hackers de meest opvallende exponenten zijn, en de virus een van de lastigste bijverschijnselen. Beide topics stonden dan ook op het programma. In diverse lezingen en werkgroepen werd heel wat over virussen gesproken. De bedoeling van dit congres ging echter nog wat verder: men wilde ook de verdere aspecten van het computergebruik en de technologie belichten. Een aantal lezingen en werkgroepen ging o.a. in op feminisme en computers, de democratiseringsaspecten, de invloed van de computer op de psyche, modellen voor Artificial Intelligence-werk en de wereldwijde impact van computer-netwerken. Middels een dertigtal terminals en Atari-computers konden de bezoekers zelf ervaren wat zoiets inhoudt. De meer ervaren hackers hadden overigens hun eigen ruimtes, waar men enthousiast bezig was via portable telefoons en allerlei (illegale) toegangscodes te proberen om de bastions van het grootkapitaal te bereiken.

Dat schijnt onder meer met de computer van de CityCorp min of meer gelukt te zijn en ook het omzeilen van telefoon-tikkers blijkt nog steeds een uitdaging voor de aanwezige hackers. Hoewel de politie officieel niet aanwezig was, vermoedde men van een aantal bezoekers, dat ze daar uit hoofde van hun functie eens polshoogte kwamen nemen. Mogelijk wilde men alvast wat leren over methodes en organisaties van hackers en computerkrakers.

Kunst

Niets was te vreemd op deze bijeenkomst, de link tussen de computer en religieuze of spirituele ervaringen bijvoorbeeld, werd door veel hackers erkend.