prev-index-next Egosoft Monroe-Gateway Experience

The Gateway Experience.

R. Monroe verwierf zijn bekendheid door de publikatie van 3 boeken:
Uittredingen, Astrale Reizen en De Ultieme Reis. Ze beschrijven zijn ervaringen tijdens Out of Body Experiences (OBE). Wat kunt u verwachten van de Gateway Experience? Zoveel of zoweinig als u erin stopt! De CD's en oefeningen voorzien u slechts van gereedschap - hoe u het gebruikt en wat u ermee doet is uw verantwoordelijkheid. Sommige mensen ontdekken zichzelf voor de eerste keer en leven daarna een voller, constructiever leven. Sommigen bereiken een dermate hoge staat van bewustzijn dat die ene ervaring voldoet voor de rest van hun leven.
The Gateway Experience, Waves of Change
 per wave: 3 CD's voor 107 euro of waves 1 t/m 6: 18 CD's voor 545
 wave 7: a journey to focus 21 voor 107 euro

Wave I Discovery

Introductie tot de Focus 10 staat: wakkere geest/slapend lichaam. Ontdek nieuwe mogelijkheden in denkwijze en doen, zoals een beter begrip van uw totale zelf, loslaten van angsten en emoties, vergroting van de controle over uw persoonlijke energie. De discovery CD's verschaffen u training in diepe ontspanning en ervaring met staten van verhoogd bewustzijn. U wordt meegenomen van uw fysieke wakkere staat naar diepe ontspanning en daarna naar onontgonnnen gebieden in uw bewustzijn.