MySTèR: tribal facility

 

Samen: leven/werken/zijn in nieuwe verbanden

 

 

Een nieuwe aanpak

 

Er is, na wat mislukte pogingen, nu een realistische mogelijkheid voor een woon/werk/workshop community in Duitsland, met een groeipad tot een Academie voor Oorspronkelijke Wijsheid op een prachtige plek in Breyell (net achter Venlo) zie www.myster.nl. Daar hebben we als groep een grote villa met zwembad en prachtige tuin gekocht, die nu een functionele inhoud moet krijgen. Daar hebben we geen haast mee, we gaan er van uit dat de mensen de inhoud moeten maken, niet de inhoud of het mission statement eerst en dan de mensen zoekn, dus meer een soort mystieke benadering, het universum stuurt ons wel de juiste lesssen.. We zoeken in die zin wel partners die mee willen doen, als permanente bewoners of reguliere partner/bezoeker, die op termijn eventueel ook financieel willen investeren in een project dat een duidelijke en heldere economische basis heeft (zie engelse tekst)  maar vooral een spiritueel uitgangspunt.

 

Sinds de zestiger jaren kennen we allemaal het verschijnsel commune, een wat besmuikte term die toen werd gebruikt om alternatieve woongroepen met een soms wat utopische instelling aan te duiden. Er werd wat gegniffeld, het zou allemaal wel om drugs, vrij seks en werkschuw tuig gaan. Dat samen leven in een gemeenschap veel ouder is, dat kloostergemeenschappen en indiase ashrams ook communes zijn werd min of meer vergeten. Communes waren raar, maar ook aantrekkelijk, anders, spannend en uitdagend. Een aantal van de communes uit die tijd zoals Christiania, de Farm, Damanhur, Findhorn en de Humaniversity hebben het overleefd, maar de meeste gingen ten onder, aan de ruzies, de tijd, geldgebrek, het ontbreken van een visie, leiderschap of een gezamenlijk ideaal. Er kwamen anderen, zoals Tamera, spirituele bewegingen vormden woon/werk gemeenschappen, soms hele grote zoals de Baghwan/Osho beweging in Amerika of Transcendente Meditatie in ons land.

 

Wel is in de loop der jaren het begrip commune wat opgewaardeerd, zeker sinds de ecologie min of meer een vast bestanddeel werd van wat communes beoogden. Men spreekt tegenwoordig dan ook liever over ecodopen, ecovillages en alternatieve woonvormen en er is een hele ideologie ontwikkeld, want het blijft een fascinerend idee, samen met anderen je leven inrichten en dan liefst met een duidelijk ideaal. Leuk, zuinig, samen dingen delen en voor elkaar zorgen, leren van elkaar, het is voor velen ook een soort droom, ooit nog eens in zo’n gemeenschap wonen en daar misschien met gelijkgestemden oud worden.

 

Er zijn tegenwoordig in ons land tientallen, zo niet honderden alternatieve gemeenschappen, waar mensen samen aan zo’n ideaal werken. Soms heel erg gericht op cursussen en workshops, zoals Venwoude en de Humaniversity, soms niet meer dan een samenwoonproject, soms als zorgboerderij of alternatief agrobedrijf. Dat kan allemaal, en er is veel geschreven over hoe je dat moet aanpakken, websites vol met goed uitgewerkte protocollen, en nog veel meer met mooie plannen. Ergens goedkoop een mooie plek zien te vinden en dan samen wat opknappen zonder een diepere grond om samen te zijn blijkt echter niet erg goed te werken. Veel gemeenschappen die met een hele groep zijn opgezet blijken na kortere of langere tijd toch neer te komen op een paar trekkers, die het werk doen. Dat gaat meestal in golven, de pioniers die zo graag klusten en bouwden worden vervangen door mensen die wat meer op de winkel passen en consolideren. Het kan allemaal en in communeland mag en kan alles.

 

Toch is er, door de demografische tendensen, we vergrijzen en de baby-boomers denken aan hun pensioen, wel een een soort trend te ontdekken. Samen nuttig en leuk ouder worden, nog wat ondernemends doen, we zien al grote projecten in Portugal die op die toer bewoners/investeerders aantrekken. Maar het kan ook kleinschaliger en wat meer spiritueel, dit stuk artikel gaat over een alternatieve aanpak, niet alleen voor samen wonen, maar voor samen werken en vakantievieren.

Dit is voor ons, na jaren praten over communities, een nieuw en relatief praktisch project, dat wel aansluit bij de wens van velen om toch ergens een plek te hebben, in de natuur en buiten, om te leven, plezier te hebben, vakantie te vieren of te sterven, niet alleen maar met een leuke groep inspirerende mensen.

Daarbij wordt uitgegaan van het idee, dat groepen mensen vaak iets gemeenschappelijk hebben, samen deel uitmaken van een groep, met dezelfde idealen, interesses of culturele achtergrond. Zo’n groep kun je een stam noemen, het begrip “tribal community” vindt veel weerklank, maar ook genootschap of fellowship. Het begrip “Tribal” is wat breder dan een familieverband, het gaat ook uit boven de goede buur, het is een gevoel van samen ergens bij horen, ergens voor staan, verbonden zijn. Dat is niet alleen een kwestie van delen van resources zoals een auto of wasmachine, maar van samen zorgen en verzorgd worden, samen staan voor leefbaarheid en een liefdevolle plek, naar elkaar, de buitenwereld en de natuur toe.

 

We hebben een concept ontwikkeld, dat ergens tussen een tweede huis en een woongemeenschap in ligt. Een plek waar zo’n tribal community elkaar treft, een soort stamhuis waar men ook kan wonen, een sabbatical door kan brengen, maar ook kunst maken, een boek schrijven en, dat is belangrijk, ook externe activiteiten als familiefeesten, trainingen en workshops en seminars kan organiseren.

Het komt neer op is een idee ergens tussen timeshare, tweede woning en groepsaccomodatie in. Wel met een spirituele insteek en vooral bedoeld voor mensen die zelf creatieve dingen doen, workshops organiseren, een atelier zoeken, een plek voor een sabbatical zoeken, etc. Niet als vrijblijvende vereniging, maar met een duidelijke commitment en een gezonde financiele en beheersbasis.

Het gaat om na de aanloopfase, waarin de initiatiefnemers de aankoop regelen, en een wenfase om het idee om samen met een man of 10-12, misschien zelfs wat meer, een mooie en inspirerende plek zoals een soort B&B- conferentieoord te bezitten met voldoende ruimte en faciliteiten om niet alleen te dienen als incidentele vakantieplek, maar ook als echte tweede of eerste woning, als plek om workshops, congressen en seminars te organiseren, kampeerweken, healing te doen, zweethutten en rituelen, maar ook familiefeesten, vollemaansvieringen, festivals. Met voor buitenstaanders een wat commercielere prijs, voor de partners duidelijk een vriendenprijs. 

 

Nu klinkt dat heel rationeel, maar de basis voor zo’n gemeenschap, die dus bestaat uit de mensen die er wonen of werken, maar ook uit de partners en elders wonende “stanleden” is toch een bindend element, een spirituele basis die men deelt. Dat wil zeggen een begrip voor het hogere, voor de liefde die offers kan vragen, voor dienstbaarheid, tolerantie en respect voor het hogere. Dat kunnen we misschien niet goed verwoorden of vastpakken, maar het is er wel. Dat is wel het uitgangspunt, zo’n gemeenschap kan niet bestaan als er alleen maar “halers” zijn, je hebt brengers nodig, die hun talenten, liefde, tolerantie in dienst stellen van de gemeenschap. Niet in extremen mate, geen klooster, maar een gemeenschap waarin men zowel als individu tot z’n recht komt, in kunst, expressie of gewoon je werk doen, als waarin we als gemeenschap ergens voor staan.

Het woord woonwerk-stamplaats of in het Engels “tribal facility” drukt uit dat er een verband moet zijn of groeien tussen de deelnemers, dat alles (in overleg) mogelijk is, maar dat we met elkaar ook een gemeenschap vormen. Met een bindend idee, dat zeker spiritueel en tolerant, maar niet dwingend moet zijn. Vrijheid staat voorop, iedereen mag zichzelf zijn, maar wel in een soort praktische opzet en met respect voor de ander en de ecologie. Met zeker een internationaal karakter, juist deelnemers uit andere landen brengen andere energie, andere gedachten en verbreden het geheel, het mag geen kolonie van wat Nederlanders worden. De laatste ontwikkelingen, we vonden een soort campus net over de grens, doet ook meer denken aan een academie opzet, wel met verblijf en residents, maar toch iets meer serieus. Ook het woord genootschap klinkt passend. Een genootschap of gesellschaft is een specifieke organisatievorm die vandaag niet frequent meer voorkomt. Het is een vereniging wiens leden genoten genoemd worden, een woord dat ook wel aan vennoten doet denken. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotsgenoten aan het wel en wee van de vereniging. Het aantal leden van een genootschap is beperkt. Een genootschap kan omvangrijk zijn, maar is nooit een massavereniging. Hieruit vloeit haar enigszins besloten karakter voort. Men wordt niet automatisch lid op eigen aanvraag. Het doel van een genootschap wordt door de leden zelf altijd met een zekere mate van ernst nagestreefd, onafhankelijk van de vraag of dit doel groot maatschappelijk belang heeft, of niet. Hieruit vloeit ook haar plechtig karakter en belang voor decorum voort. Nou, dat klinkt passend, maar hoe precies de gebruikersgroep wordt ingericht is iets wat samen beslist moet worden. De overkoepelende organisatie en eigenaar van het pand wordt waarschijnlijk wel een BV.


We hebben nu een plek met op termijn tenminste 800 tot 1000 vierkante meter woonoppervlak met zeker een aantal appartementen voor permanente bewoning, een aantal kamers voor tijdelijk verblijf, een dormitory voor als er veel mensen komen, een grotere groepsruimte of zaal, voldoende grond voor wat grotere evenementen (tenten etc.), in redelijke staat (dit is geen bouw- of opknapproject), goed bereikbaar maar niet al te zichtbaar, ecologisch verantwoord en met de juiste sfeer en uitstraling. We hebben een aantal van dergelijke plekken gevonden, meestal hotels of kasteeltjes, maar de onderhoudstoestand en de andere condities zijn erg verschillend, de selektie was niet eenvoudig, maar nu hebben we een prachtige villa met karakter!

 

In eerste instantie kunnen geënteresseerden aanschuiven, zonder meer dan een kostenvergoeding, op termijn is participatie mogelijk. De bijdrage per persoon blijft, zeker in de eerste fase van het plan, nog beperkt, denk in de orde van 40-50.000 euro voor een (ong. 10%) aandeel in de beheers BV, voor een koppel misschien iets meer, als je er permanent wilt wonen en je betaalt daarnaast naar gebruik met een minimum commitment per jaar aan de vereniging, stichting of genootschap dat de actuele exploitatie doet, zodat er een sluitende begroting uitkomt en er in de BV ook een minimaal dividend over de inleg/investering  resulteert. Het hele financiele  plaatje is ingewikkeld, op de Engelse www.lucsala.nl/community.htm is het beter uitgewerkt, maar wel belangrijk dat het geld goed geregeld is.

 

Er is een grote vrijheid in aanwezigheid, natuurlijk in overleg, maar het idee is wel een soort stamhuis waar iedereen zich thuis kan voelen, lang of kort of permanent kan verblijven, z'n ding doen, maar zonder de zorgen van een eigen tweede huis. Daarnaast kan de plek de basis zijn voor commerciele en creatieve activiteiten, voor internetprojecten, artistieke projecten, eco-experimenten, exposities, maar ook voor catering, een winkeltje, verhuur van fietsen en derg.

We denken aan een tweetrapsplan, eerst die vrij villa-ruimte omzetten tot woonplek en dan misschien het geheel gaan ontwikkelen, misschien met lokaties in de buurt,  tot een Academie voor Originele/Oorspronkelijke Wijsheid. Dat is een volgende stap, maar zie www.lucsala.nl/academy.htm voor onze plannen in dat opzicht. Dat gaat nog veel verder, en het kan!!!

Voorlopig hebben we een locatie, maar het concept is niet beperkt en we kunnen op termijn ook meerdere locaties invullen, bijvoorbeeld ook in de Ardennen of de Eifel. Meerdere gemeenschappen die elkaar steunen en waarbij men van plek kan wisselen, maar wel samen een “tribe” blijven vormen.

Samen iets leuks opzetten en liefst met een duidelijk ideaal en doel, dat is waar velen over praten, in dit project gaan we verder, dit gaan we realiseren. Dit is, na jaren praten en denken over communities, een nieuw en relatief praktisch project, dat wel aansluit bij de wens van velen om toch ergens een plek te hebben, in de natuur en buiten, om te leven, plezier te hebben, vakantie te vieren of te sterven, niet alleen maar met een leuke groep inspirerende mensen.

Misschien iets voor jullie of voor mensen in jullie omgeving, het is een idee ergens tussen timeshare, tweede woning en groepsaccomodatie in. Wel met een spirituele insteek en vooral bedoeld voor mensen die zelf creatieve dingen doen, workshops organiseren, een atelier zoeken, een plek voor een sabbatical zoeken, etc. Niet als vrijblijvende vereniging, maar met een duidelijke commitment en een gezonde financiële en beheersbasis. Dus zeker geen kraak-commune, dat blijkt toch erg vrijblijvend en loopt vaak uit de hand, we willen iets dat goed georganiseerd is, goede uitstraling heeft en voor een aantal mensen ook een werkplek is, een uitgangspunt om hun eigen ding te doen. Er zijn zeker beperkingen, samen doen vraagt offers en bijv. verslaving of zeer geregeld recreatief drugs en drank zijn uit den boze, de ervaring leert dat je daarmee allerlei ellende in huis haalt.

Maar er is de bereidheid om hier een heel stabiele woon/werk gemeenschap neer te zetten met een duidelijk en spiritueel doel, het gaat om de innerlijke ontwikkeling van de bewoners en gasten en het creëren van een qua energie hoogstaande omgeving voor interne en externe activiteiten, workshops, conferenties en festivals.

 

Het project loopt, er is al een BV opgezet


Stuur dit gerust rond, het staat ook op www.lucsala.nl/community2.htm.

 

Met veel liefde namens de groep,


Luc Sala

Agnès Wagemans

Kyra Kuitert

 

Email info@heavenonearth.nu

 

www.myster.nl zie ook: www.lucsala.nl/community.htm en www.myster.nl/vragenhtm voor het bredere verhaal en de ontwikkelingen en contact info.

 

PS hoewel dit op een plan lijkt, is het eigenlijk een uitnodiging om mee te denken en deze quote is van St Exupery en toepasselijk:

 

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te timmeren alleen.

Voorkom dat ze taken ontvangen, deel evenmin plannen mee. Maar leer mensen eerst verlangen naar de eindeloze zee.